Poezja: Całe Góry wspomnień – Damian Dawid Nowak

Poezja: Całe Góry wspomnień - Damian Dawid Nowak

Onegdaj premierę miał tomik „Całe Góry wspomnień” autorstwa Damiana Dawida Nowaka. Książka wydana jest nakładem Tarnogórskiej Fundacji Kultury i Sztuki, a finansowana ze środków projektu „Wspierania inicjatyw kulturalnych w Tarnowskich Górach”.

O książce, poeta i promotor życia kulturalnego w Tarnowskich Górach – Andrzej Kanclerz, pisze tak:

„Uczciwie trzeba powiedzieć, że tomik Nowaka jest pierwszym tak intymnie własnym wyznaniem miłości do swojego miasta, bez popadania w tani sentymentalizm lub kiczowate uwielbienie. Owszem pojawiały się książki poetyckie o Tarnowskich Górach np. Tarnogórskie obrazki Michała Baczyńskiego lub Tarnogórskie zaułki Jana Dreschlera, ale w ten sposób nie pisał o tym mieście nikt. Poeta stworzył przestrzeń, w której buduje własne uniwersum tradycji i umacnia jakość swojego języka.”

Popularna młoda poetka, Julia Gaj, dodaje:

„Damian Dawid Nowak porywa słowami. Porywa w miejsca dotąd nieznane. W jednym zdaniu jest w stanie zmieścić całe miasto.”

Poezja: Całe Góry wspomnień - Damian Dawid Nowak

Damian Dawid Nowak urodził się w 1989 roku w Tarnowskich Górach. Pisze wiersze i prozę. Jest autorem czterech książek poetyckich: Nieistotne (Miniatura 2014), Pożegnania (WFW 2015), Wczesne dojrzewanie (Mamiko 2016) oraz Inaczej niż w lustrze (FONT 2018). Swoją twórczość prezentował między innymi w TVP Kultura i Radiowej „Czwórce” oraz w antologiach i ogólnopolskich pismach literackich – między innymi w: „Afroncie”, „Akancie”, „Arteriach”, „Cegle”, „Helikopterze”, „Krytyce Literackiej”, „Migotaniach”, „Poezji Dzisiaj”, „Wytrychu” . Jest promotorem kultury azjatyckiej, autorem artykułów o tematyce kulinarnej i kulturalnej. Od 2013 roku jest redaktorem naczelnym GoodPlaceWarsaw.pl. W czasie wolnym dźwiga ciężary. Mieszka w Warszawie.

Facebook – https://www.facebook.com/ddnowak/
Instagram – https://www.instagram.com/ddnwierszem/

Poezja: Całe Góry wspomnień - Damian Dawid Nowak