Edukacja ekologiczna dla przedszkolaków – mali strażnicy przyrody ze stokrotką w herbie – scenariusz lekcji (przyroda)

Edukacja ekologiczna dla przedszkolaków - mali strażnicy przyrody ze stokrotką w herbie – scenariusz lekcji (przyroda)


Wprowadzenie elementów edukacji ekologicznej do zagadnień wychowania przedszkolnego powinno odbywać się w przystępnej dla maluchów formie. Efekt przedszkolnego nauczania edukacji ekologicznej zależy od kilku elementów, z których najważniejsze są pedagogiczne zdolności nauczyciela oraz jego znajomość zagadnień ekologicznych, a także sposób przekazania wiedzy z dziedziny, która nie jest łatwa dla małego dziecka. W proponowanym cyklu zajęć przedszkolnych z edukacji ekologicznej posłużono się jako narratorem Panią Stokrotką, która kojarzy się dziecku z otaczającą go przyrodą. Dla dziecka nie ma znaczenia to, że nauczyciel będzie wypowiadał się w imieniu Stokrotki, gdyż w świadomości dziecka to Stokrotka opowiada dziecku o swoim środowisku życia a także prosi dziecko o jego ochronę.

Wizyty Stokrotki powinny być sygnalizowane wcześniej w celu stworzenia atmosfery oczekiwania i rozbudzenia ciekawości. Stokrotka w dniu, kiedy spotyka się z dziećmi powinna towarzyszyć im cały przedszkolny dzień. Dzieci w wieku przedszkolnym mają uwagę rozproszoną i jeśli uczestniczą w jednym dniu w różnych zajęciach i przekazywana jest im widza z wielu dziedzin ich pamięć działa wybiórczo – dzieci pamiętają tylko najbardziej atrakcyjne z ich punktu widzenia zajęcie. Przy spełnieniu tych warunków dzieci z większym zainteresowaniem będą słuchały Stokrotki i szybciej przyswoją sobie przekazywaną wiedzę. Wprowadzając dzieci do edukacji ekologicznej należy pamiętać, aby koncentrować się na ludzkich działaniach proekologicznych, a nie na negatywnych działaniach dotyczących dewastacji środowiska.

[…] ciąg dalszy w pliku .doc