Park Kamiliański w Tarnowskich Górach – fotografie

Choć już w 1910 roku kamilianie zaczęli organizować w tym miejscu park, wśród mieszkańców wciąż utrzymuje się dawna, pochodząca jeszcze z połowy XVI wieku nazwa Galenberg. Słowo to stanowi uproszczoną wersję pojęcia Galgenberg, czyli wzgórze szubieniczne. Tam bowiem funkcjonowało miejsce publicznych straceń kojarzone zarówno z katowskim toporem, jak i wymienioną w nazwie szubienicą. Na tarnogórskim wzgórzu z życiem pożegnali się żołnierze króla Jana III Sobieskiego skazani za grabieże.