Plakat jako forma zwracania społecznej uwagi na problemy środowiska naturalnego – scenariusz lekcji (przyroda)

Plakat jako forma zwracania społecznej uwagi na problemy środowiska naturalnego – scenariusz lekcji (przyroda)Cele

 • Przedstawienie (przypomnienie) genezy i sposobów świętowania Dnia Ziemi 
 • Sprawdzenie wiadomości z zakresu edukacji ekologicznej dotyczących regionalnego środowiska naturalnego
 • Uwrażliwianie na problematykę zagrożeń lokalnego środowiska naturalnego oraz propagowanie jego ochrony 
 • Ukazanie plakatu jako narzędzia komunikacji społecznej oraz formę zwracania uwagi na problemy środowiska naturalnego
 • Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez aktywność twórczą 
 • Rozwijanie umiejętności prezentowania prac i pomysłów 
 • Kształtowanie zachowań sprzyjających ochronie naturalnego dziedzictwa regionalnego 

Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela

 • Przedstawienie (przypomnienie) genezy i sposobów obchodów Dnia Ziemi (Załącznik nr 1 scenariusza NIE POZWOLIMY BY GÓRY ŚMIECI PRZYSŁONIŁY TARNOWSKIE GÓRY) ze szczególnym zwróceniem uwagi na organizowane w trakcie obchodów Dnia Ziemi wystawy plakatów i konkursy plastyczne. 
 • Zapoznanie uczniów z pojęciem „plakat” (załącznik nr 1) 
 • Polecenie rozwiązania krzyżówki tematycznej będącej sprawdzianem wiedzy na temat regionalnego środowiska naturalnego 
 • Polecenie uczniom wykonania plakatu, którego temat stanowi rozwiązanie krzyżówki 
 • Przeprowadzenie prezentacji plakatów
 • Przeprowadzenie wyboru najbardziej przemawiającego do odbiorcy plakatu (każdy uczeń oddaje swój głos na jeden plakat uzasadniając swój wybór)
 • Przeprowadzenie dyskusji kończącej lekcję: Czy Waszym zdaniem plakat o tematyce ekologicznej jest skutecznym narzędziem zwracania uwagi społecznej na problemy środowiska naturalnego?

[…] ciąg dalszy w pliku .doc