Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś – scenariusz lekcji (przyroda)

Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś – scenariusz lekcji (przyroda)


– Antoine de Saint – Exupery

Cele

 • Zwrócenie uwagi na odpowiedzialność, jaką ponosi człowiek za zwierzęta, które udomowił
 • Uwrażliwienie na potrzeby zwierząt najbliższych człowiekowi 
 • Przedstawienie historii udomowienia czworonogów, które najczęściej towarzyszą człowiekowi: psa i kota
 • Zapoznanie z podstawami zasady opiekowania się psem i kotem
 • Zapoznanie z ustawą o ochronie zwierząt 
 • Uświadomienie, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna jest do odczuwania cierpienia
 • Kreowanie postaw związanych z poszanowaniem, ochroną i opieką nad zwierzętami 
 • Stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez aktywność twórczą 
 • Ćwiczenie pracy zespołowej
 • Wdrażanie do przedsiębiorczości
 • Doskonalenie umiejętności brania udziału w dyskusji 

Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela

 • Przedstawienie historii udomowienia czworonogów, które najczęściej towarzyszą człowiekowi – psa i kota, oraz omówienie podstawowej opieki nad tymi zwierzętami ( załącznik nr 1) 
 • Przeprowadzenie dyskusji na temat: „Pies i kot pomagają człowiekowi”.
 • Omówienie Ustawy o Ochronie Zwierząt ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozdział II – Zwierzęta domowe
 • Przeprowadzenie dyskusji dotyczącej działań człowieka na rzecz bezdomnych kotów i psów 
 • Podział uczniów na cztero- lub pięcioosobowe zespoły zadaniowe
 • Przypomnienie/zapoznanie z pojęciami: „slogan reklamowy”, „misja organizacji” (załącznik nr 2) 
 • Polecenie wykonania zadania zespołom: „Zdarza się tak, że właściciele psów i kotów muszą niekiedy zostawić je pod opieką innych ludzi na parę dni. Nie zawsze pomocna może okazać się rodzina czy też znajomi, dlatego właściciele czworonogów szukają hoteli dla swoich pupili. Waszym zadaniem jest zaprojektowanie hotelu dla psów i kotów. W projekcie należy uwzględnić: lokalizację hotelu, pomieszczenia dla zwierząt do snu i zabawy oraz ich wyposażenie, menu, sposób opieki nad zwierzętami, potrzebny personel do obsługi hotelu, nazwę hotelu, misję oraz slogan reklamowy hotelu. Projekt powinien zawierać opis oraz rysunki/szkice/schematy
 • Przeprowadzenie prezentacji projektów
 • Przeprowadzenie wyboru najlepszego projektu. Głosowanie powinno być jawne i powinien wziąć w nim udział każdy uczeń, przy założeniu, że nie można głosować na własny projekt. Nauczyciel na tablicy powinien przygotować tabelę do wpisywania uzyskanych przez dany zespól punktów. Ocena wystawiana przez ucznia powinna być uzasadniona komentarzem zawierającym dostrzegane pozytywne aspekty projektu, jak też konstruktywną krytykę. 
 • Przeprowadzenie swobodnej rozmowy na temat czworonożnych pupili uczniów 
 • Polecenie napisania pracy domowej: Jak rozumiesz słowa A. De Saint Exupery: „Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś”.

[…] ciąg dalszy w pliku .doc