Szanse i zagrożenia dla lokalnego rozwoju zrównoważonego – scenariusz lekcji (przyroda)

Szanse i zagrożenia dla lokalnego rozwoju zrównoważonego – scenariusz lekcji (przyroda)


Cele

 • Zapoznanie z pojęciem „rozwój zrównoważony”
 • Wyjaśnienie celów rozwoju zrównoważonego 
 • Omówienie zasad rozwoju zrównoważonego
 • Omówienie podstawowych zasady obowiązujących przy tworzeniu lokalnej strategii rozwoju zrównoważonego 
 • Rozwijanie umiejętności analizowania 
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania związków i współzależności, odkrywania przyczyn 
 • Kształtowanie postaw zainteresowania własnym regionem i jego przyszłością 
 • Pobudzanie świadomości proekologicznej 

Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela

 • Przeprowadzenie wykładu na temat rozwoju zrównoważonego (Załącznik nr 1) 
 • Podział uczniów na grupy trzyosobowe 
 • Przypomnienie (zapoznanie) z metodą analizy SWOT (Załącznik nr 2) 
 • Polecenie wykonania zadania grupom: Ocenicie, posługując się metodą analizy SWOT, jakie są szanse a jakie zagrożenia dla rozwoju zrównoważonego miejscowości, w której mieszkacie 
 • Przeprowadzenie prezentacji dokonanej przez poszczególne grupy analizy
 • Ustalenie zbiorowe listy szans i zagrożeń dla rozwoju zrównoważonego miejscowości, w której mieszkają uczniowie 
 • Dyskusja na temat: Jakie działania na rzecz rozwoju zrównoważonego w miejscowości, w której mieszkacie powinny być priorytetowe i dlaczego? 
 • Polecenie napisania pracy domowej dotyczącej tego, co uczeń może sam zrobić na rzecz rozwoju zrównoważonego – „Jestem odpowiedzialny/a za siebie i za środowisko, w którym żyje.”

[…] ciąg dalszy w pliku .doc