Jak złożyć ePIT?

Jak złożyć ePIT?

Jak złożyć ePIT?

Urząd skarbowy kojarzy się przede wszystkim z obowiązkiem składania rocznego zeznania podatkowego. Dotyczy to osób fizycznych, a także jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z roku na rok natomiast widać, że coraz więcej podatników składa roczne zeznanie w serwisie online. E pit jest intuicyjny, bezpieczny oraz minimalizuje ilość błędów. Poza tym dzięki usłudze nie musimy jechać do urzędu skarbowego, by złożyć deklarację i oczywiście możemy skorzystać z licznych ulg i odliczeń. Choć zmieniają się przepisy i formularze, to podatnik cały czas ma obowiązek rozliczenia się w terminie.

Czy musisz odwiedzać urząd skarbowy?

Złożenie zeznania – tak zwanego ePIT, jest możliwe od kilkunastu lat i widać, że Polacy coraz bardziej przekonują się do tej formy. W internecie jest również dostępnych coraz więcej deklaracji dla osób fizycznych i przedsiębiorców. Od tego roku z systemu dostępnego na serwerze Ministerstwa Finansów korzystają miliony Polaków. Warto pamiętać o tym, że dzięki tej usłudze online złożyć można deklarację na formularzach PIT 28, PIT 36, PIT 36L , PIT 37, PIT 38 i PIT 39. Dzięki temu rozliczenie roczne jest zdecydowanie szybsze, a tym samym krócej będziemy czekać na ewentualny zwrot podatku. Warunki korzystania z usługi są intuicyjne, a dane są udostępniane wskazanym urzędom, co zapewnia całkowitą kontrolę nad rozliczeniem.

Skorzystaj z ulg podatkowych

Jak złożyć ePIT?

Podatnik rozlicza się na różnych formularzach przygotowanych przez krajową administrację skarbową. Program online pomoże wybrać ten odpowiedni, które następnie wysyła się do systemu E-PIT. Tylko samodzielne rozliczenie daje pewność, że wszystko została zrobione zgodnie z faktycznym stanem, a 1% przekazany na wybraną organizację pożytku publicznego.

Jak skorzystać z usługi e deklaracji przygotowanych przez resort finansów?

Najczęściej Polacy rozliczają się poprzez system e deklaracje na poniższych formularzach przygotowanych przez Ministerstwo Finansów.

na e PIT 28 zeznanie podatkowe składają ci, którzy rozliczają się z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

  • e PIT 36 jest odpowiedni dla tych, którzy czerpią dochody z działalności gospodarczej ( w tym działów specjalnych produkcji rolnej) także wtedy, gdy mają też inne źródła przychodów w danym roku podatkowym;
  • e PIT 36L to sposób rozliczenia dla prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się podatkiem liniowym;
  • e PIT 37 to najpopularniejszy formularz, który służy do złożenia zeznania przez osoby, które uzyskują dochody za pośrednictwem płatników;
  • Na e PIT 38 wpisywana jest kwota przychodów o charakterze kapitałowym;
  • e PIT 39 jest dla osób, które uzyskały dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw do nich.

Oczywiście zeznanie podatkowe na deklaracji PIT składa się we wskazanym terminie oraz zawsze dobiera się odpowiednie załączniki, na których wykazuje się na przykład ulgi. Wśród tych popularnych jest ta na dzieci, rehabilitacyjna czy związana z inwestycją w fotowoltaikę. Informacje oraz opis sposobu korzystania są dostępne na portalu podatkowym.

Jak wypełnić roczne zeznanie e pit?

Formularz PIT do właściwego urzędu skarbowego podatnik wypełnia samodzielnie przy wykorzystaniu takich swoich danych jak imię, nazwisko i datę urodzenia. Potrzebny będzie NIP lub PESEL oraz wpisuje się kwotę przychodu za poprzedni rok podatkowy. Poza tym do rozliczenia będą niezbędne dane związane z ulgami podatkowymi, o ile oczywiście z nich korzystamy. Warto pamiętać o tym, że korzystając z usługi PIT, nie musimy dokonywać obliczeń matematycznych, bo system zrobi to za nas. Dzięki temu można się rozliczyć bezbłędnie zgodnie z obowiązującymi zasadami. Program oblicza stawki podatku, skalę podatkową wraz z właściwymi odliczeniami. Tu mowa na przykład o kwocie wolnej czy też koniecznych zaokrągleniach liczb.

Wykorzystuj profil zaufany 

E-deklaracje obsługuje się za pomocą profilu zaufanego. Można w tym celu wykorzystać na przykład bankowość elektroniczną, ponieważ to najprostszy system uwierzytelniania. Warto też wykorzystać aplikację mobywatel. Istnieje możliwość złożenia deklaracji z uwzględnieniem należnych odliczeń oraz odpowiedniej opcji. Co istotne, rozliczenia w e urzędzie skarbowym z zasady skutkują mniejszą ilością korekt oraz wezwań do wyjaśnień niż te w formie papierowej.

Jak złożyć ePIT?