Kredyt gotówkowy a inne kredyty – poznaj różnice

Kredyt gotówkowy a inne kredyty – poznaj różnice

Kredyt gotówkowy a inne kredyty – poznaj różnice

Wiele osób wychodzi z założenia, że kredyt i pożyczka to to samo i pojęć tych używa zamiennie. W praktyce jednak istnieje sporo różnic między tymi produktami – inne są podstawy prawne czy zasady udzielania zobowiązań. Potrzebujesz dodatkowych środków i zastanawiasz się, czy szybka pożyczka jest lepszym rozwiązaniem niż kredy gotówkowy? Zanim pożyczysz pieniądze, sprawdź, na czym polega różnica między nimi.
Na początku odpowiedz sobie na pytanie, czy widziałeś kiedyś reklamę kredytu gotówkowego udzielanego przez firmę pożyczkową? Nie, bo taka nie istnieje. Główną różnicą pomiędzy kredytem a pożyczką jest to, że pożyczane pieniądze pochodzą od innych instytucji. Kredyt gotówkowy widnieje wyłącznie w ofercie banku, z kolei instytucje pozabankowe udzielają pożyczek i chwilówek.

Kredyt a pożyczka – podstawy prawne

Umowę pożyczki regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Pożyczki mogą być udzielane zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne (w tym banki), przy czym nie ma znaczenia, czy osoba fizyczna zawiera umowę jako osoba prywatna, czy w ramach prowadzonej działalności. Strony ustalają kwestie dotyczące odpłatności pożyczki. Pożyczek mogą udzielać firmy nienadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Jeśli chodzi o umowę kredytu, reguluje ją ustawa Prawo bankowe. Według przepisów umowa kredytu określa sytuację, gdy bank oddaje do dyspozycji kredytobiorcy na czas określony w umowie określoną kwotę środków pieniężnych. Kredytobiorca z kolei zobowiązuje się do rozporządzania pozyskanymi pieniędzmi zgodnie z warunkami określonymi w umowie i zwrotu kwoty kredytu wraz z odsetkami w ustalonych terminach spłaty. W Polsce wszystkie instytucje udzielające kredytów znajdują się pod nadzorem KNF.


Uwaga!

Umowa kredytu musi zostać zawarta na piśmie. W przypadku umowy kredytu, w przeciwieństwie umowy pożyczki, wszelkie ustalenia ustne są nieważne

Pożyczka a kredyt – przeznaczenie pieniędzy

Pożyczka udzielana jest na dowolny cel bez względu na fakt, czy udziela jej bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, firma pożyczkowa czy osoba prywatna. Pożyczkobiorca nie musi deklarować, na co przeznaczy pożyczone pieniądze. Nie istnieją także zapisy pozwalające instytucjom finansowym kontrolować sposób rozporządzania środków.

Kredyt udzielany jest na konkretny cel, który musi zostać określony w umowie. Stąd wziął się podział na kilka kategorii tych produktów finansowych, np. kredyty hipoteczne, kredyty konsolidacyjne czy kredyty samochodowe. Pieniądze pozyskane na konkretny cel nie trafiają bezpośrednio do kieszeni kredytobiorcy. W przypadku kredytu hipotecznego zostają przelane prosto do dewelopera lub sprzedającego, gotówka na samochód trafia do salonu lub komisu, a środki z kredytu konsolidacyjnego zasilają konta banków i firm pożyczkowych, w których klient się zadłużył.

Kwestia przeznaczenia pieniędzy nieco inaczej wygląda w przypadku kredytów gotówkowych, kredytów odnawialnych w koncie oraz kart kredytowych. Choć w każdym z przypadków właściwym określeniem jest słowo kredyt, to kredytobiorca nie musi deklarować, na co przeznaczy pożyczone pieniądze.

Umowa kredytu, a umowa pożyczki

Każda umowa kredytowa musi zostać zawarta na piśmie. By była ważna, musi uwzględniać takie informacje jak:

  • strony umowy,
  • kwota kredytu,
  • okres spłaty,
  • waluta kredytu,
  • warunki spłaty,
  • cel kredytu,
  • koszty kredytu.

Powyższe reguły nie tyczą się pożyczek. Pożyczając kwotę do 500 zł, nie trzeba nawet zawierać umowy pisemnej, wystarczy słowna. W przypadku wyższych kwot powinno się zawrzeć umowę na piśmie, jednak i tutaj nie obowiązują ściśle określony reguły, których należy przestrzegać, tak, jak w przypadku umowy kredytu. W praktyce jednak warto ustalić wszelkie ważne kwestie i je spisać, by w przypadku ewentualnego sporu między stronami łatwiej było dociec, kto ma rację.

Kredyt a pożyczka – koszty z tym związane

Biorąc kredyt w banku, później trzeba zwrócić całą pożyczoną kwotę powiększoną o odsetki i prowizję, a czasem również koszty ubezpieczenia. W praktyce zwykle oddaje się kwotę wyższą, niż pożyczona, co wcale nie oznacza, że nie da się pożyczyć pieniędzy, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów.

Koszt pożyczki może być wyższy niż kredytu w banku, ale też niższy – wszystko zależy od ustaleń z pożyczkodawcą. Zwykle jednak ze względu na nietypowe warunki udzielania środków i duże ryzyko z tym związane koszty pożyczek są dużo wyższe, niż koszty kredytów, choć zdarzają się i takie oferty, które nic nie kosztują.

Pożyczka a kredyt – jaka różnica? Podsumowanie

Widać zatem, że kredyt i pożyczka to dwa różne pojęcia. Pożyczka jest mniej sformalizowana i środki można otrzymać w stosunkowo niedługim czasie, raczej dotyczy niewielkich kwot. Ponadto okres jej spłaty zazwyczaj jest krótszy niż w przypadku kredytu. Natomiast kredyt jest ściśle regulowany przepisami Prawa bankowego, co sprawia, że wydaje się być bezpieczniejszym niż pożyczka. Procedury udzielania kredytu zajmują dużo czasu, dlatego na kredyt trzeba czekać dłużej, niż na pożyczkę, ale można za to uzyskać wyższą kwotę, której spłatę można rozłożyć na wygodny dla kredytobiorcy okres.