Zobacz, co każdy powinien wiedzieć o prawie spadkowym

Zobacz, co każdy powinien wiedzieć o prawie spadkowym

Zobacz, co każdy powinien wiedzieć o prawie spadkowym

Prawo spadkowe i związane z nim dziedziczenie to jeden z tych aspektów prawnych, które prędzej czy później dotkną w pewnym stopniu każdego z nas. W jaki sposób należy sporządzić testament, aby zachował on moc prawną, czym jest zachowek i kogo dotyczy? Jaki jest porządek dziedziczenia ustawowego? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.
 
Kiedy testament zachowuje ważność?

Testament należy sporządzić własnoręcznie, na zwykłej kartce papieru. Dla ważności testamentu istotne jest to, aby był sporządzony własną ręką. Na dokumencie musi znaleźć się data, słowo „testament” oraz napisać, do jakich konkretnych osób ma trafić nasz majątek. Dokument należy koniecznie podpisać. Tak sporządzony dokument ma pełną moc prawną. Równie dobrym rozwiązaniem jest sporządzenie testamentu notarialnego, tu jednak wymagana jest wizyta u notariusza.
 
Jaki jest porządek dziedziczenia ustawowego?

W czasach, kiedy coraz więcej par się rozwodzi, a następnie wstępuje w związek małżeński i zakłada nową rodzinę oraz ma nowe potomstwo, zasady dziedziczenia mogą stawać się niejasne. Prawo w tym względzie jest jednak dość przejrzyste. Porządek dziedziczenia ustawowego (uwzględniającego więzy krwi, związki małżeńskie oraz przysposobienie) prezentuje się następująco:

  • małżonek, 
  • zstępni, 
  • rodzice, 
  • rodzeństwo, 
  • dziadkowie, 
  • pasierbowie.

Szczegółowe informacje dotyczące porządku dziedziczenia w sytuacjach skomplikowanych (na przykład rodzinach patchworkowych) pomoże adwokat, z którym można skontaktować się za pośrednictwem strony internetowej https://pewny-prawnik.pl.

Czym jest zachowek?

Zachowek to dość obszerne pojęcie. O zachowku możemy mówić w sytuacji, kiedy osoba najbliższa dla spadkodawcy ma prawo do otrzymania pewnej kwoty pieniędzy od osób powołanych do dziedziczenia, jeżeli została pominięta w testamencie i nie otrzymała należytej części majątku. Zachowek ma zabezpieczyć prawa osoby uprawnionej do dziedziczenia, która została pominięta w testamencie.

Czy można odziedziczyć długi

Oświadczenie o przyjęciu lub zrzeczeniu się spadku można złożyć w terminie do 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy u notariusza lub w sądzie. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, brak takiego działania oznacza zgodę na przyjęcie spadku. Zanim podejmiemy decyzję, powinniśmy sprawdzić, czy wraz z majątkiem nie odziedziczymy długów. W jaki sposób można tego dokonać? Dysponując zaświadczeniem o prawie do dziedziczenia, należy udać się z nim do banku, w którym zmarły miał kartę kredytową, pożyczkę konsumpcyjną lub kredyt. Informację o ewentualnych długach spadkodawcy przekaże nam również Biuro Informacji Kredytowej, o ile zwrócimy się do niego z taką prośbą.