Sprawdzian wiadomości z zakresu edukacji regionalnej – scenariusz lekcji (historia)

Sprawdzian wiadomości z zakresu edukacji regionalnej - scenariusz lekcji (historia)


Poszczególne zadania sprawdzianu mogą być też wykorzystane podczas innych lekcji jako materiał sprawdzający i utrwalający wiadomości z zakresu edukacji regionalnej

Cele

 • Rozpoznanie poziomu osiągnięć klasy i poszczególnych uczniów z zakresu edukacji regionalnej
 • Utrwalenie wiadomości zdobytych podczas lekcji poświęconych edukacji regionalnej
 • Zachęcanie do poszerzania wiadomości z zakresu edukacji regionalnej

Przebieg lekcji

Zadania dla nauczyciela

 • Wybranie zadań testu do sprawdzianu 
 • Określenie czasu potrzebnego uczniom na rozwiązanie testu
 • Przygotowanie punktacji zadań ujętych w teście
 • Przygotowanie kryteriów oceny w zależności od ilości zdobytych punktów 
 • Przedstawienie przebiegu lekcji
 • Rozdanie testów do rozwiązania (ściąga dla nauczyciela) 
 • Obliczenie liczby punktów, wystawienie ocen
 • Zapoznanie uczniów z prawidłowymi rozwiązaniami zadań ujętych w teście 
 • Podsumowanie lekcji – pogadanka na temat tych zadań testu, które sprawiły uczniom największe problemy

Zadania dla uczniów

 • Rozwiązanie zadań ujętych w teście
 • Aktywny udział w pogadance kończącej lekcję

Metody i formy pracy

 • Praca indywidualna, sprawdzian, pogadanka

[…] ciąg dalszy w pliku .doc