Tarnogórskie legendy – komiks: Rybka, Sedlaczek i Skarbnik – scenariusz lekcji (historia)

Tarnogórskie legendy - komiks: Rybka, Sedlaczek i Skarbnik - scenariusz lekcji (historia)


Cele

 • Zapoznanie z tarnogórskimi legendami
 • Kształtowanie zainteresowań i zamiłowań plastycznych
 • Przedstawienie użytkowej formy sztuki – komiksu
 • Ćwiczenie umiejętności pracy w zespole, dzielenia i przyjmowania ról
 • Kształcenie umiejętności łączenia tekstu z elementami plastycznymi
 • Wzbudzanie zainteresowania przeszłością regionu

Przebieg lekcji

Zadania dla nauczyciela

Wyjaśnienie pojęć: „legenda”, „podanie”, „klechda” i „komiks”

 • Pokazanie uczniom kilku egzemplarzy różnych komiksów, zwrócenie uwagi na ich charakterystyczną formę przekazu
 • Przygotowanie kart z tekstami legend – Sedlaczek, Skarbnik, Rybka i ponumerowanie ich od 1 do 3
 • Podział uczniów na grupy trzyosobowe
 • Przewodniczenie jury oceniającego powstałe komiksy

Zadanie dla grup uczniowskich

 • Zespół losuje cyfrę od 1 do 3 i czyta wylosowaną legendę 
 • Uzgodnienie formy komiksu oraz podział ról dla poszczególnych uczestników grupy
 • Zaprojektowanie okładki komiksu 
 • Opracowanie komiksu oddającego treść wylosowanej legendy
 • Wyłonienie Jury, które będzie oceniało powstałe komiksy
 • Wyłonienie członka grupy, który będzie reprezentował zespół i prezentował powstały komiks
 • Ocena komiksów i wybór trzech najlepszych

Metody i formy pracy

 • wykład, samodzielna praca z tekstem, praca zespołowa, metoda projektu, prezentacja

[…] ciąg dalszy w pliku .doc