Tylko pamięć została – scenariusz lekcji (historia)

Tylko pamięć została - scenariusz lekcji (historia)


Miejsca pamięci powiatu tarnogórskiego

Cele

 • Zapoznanie z pojęciem „pamięć narodowa”
 • Zapoznanie z pojęciem „martyrologia”
 • Zapoznanie z formami upamiętniana osób, wydarzeń, miejsc i obiektów
 • Ukazanie znaczenia pamięci narodowej dla tożsamości narodowej i lokalnej
 • Ukazanie różnych funkcji miejsc pamięci narodowej – historycznej, poznawczej, wspólnotowej, emocjonalnej
 • Ukazanie znaczenia miejsc pamięci dla przyszłych pokoleń
 • Zapoznanie z miejscami pamięci powiatu tarnogórskiego
 • Kształtowanie zachowań sprzyjających ochronie dziedzictwa kulturowego
 • Pogłębiania wiedzy o miejscowości, w której mieszka uczeń

Przebieg lekcji

Zadania nauczyciela

 • Wyjaśnienie pojęcia „pamięć narodowa”
 • Wyjaśnienie pojęcia „martyrologia”
 • Omówienie form upamiętniana osób, wydarzeń, miejsc i obiektów (załącznik nr 1)
 • Zapoznanie z miejscami pamięci powiatu tarnogórskiego (załącznik nr 1)
 • Odwiedzenie miejsc pamięci – złożenie kwiatów lub/i zapalenie symbolicznego znicza
 • Wykonanie zdjęć odwiedzanych miejsc pamięci

Kontynuacja lekcji

 • Wspólne z uczniami opracowanie mapy miejsc pamięci
 • Podział uczniów na zespoły zadaniowe (tyle zespołów ile jest miejsc pamięci do opisania)
 • Polecenie wykonanie kart do albumu miejsc pamięci
 • Przeprowadzenie prezentacji wykonanych kart do albumu miejsc pamięci
 • Wspólne z uczniami zredagowanie wstępu do albumu miejsc pamięci
 • Polecenie wykonania projektów okładek do albumu miejsc pamięci
 • Przeprowadzenie wyboru okładki do albumu miejsc pamięci
 • Przeprowadzenie dyskusji na temat znaczenia miejsc pamięci narodowej dla tożsamości narodowej i regionalnej
 • Podsumowanie dyskusji i lekcji poprzez ukazanie funkcji miejsc pamięci – historycznej, poznawczej, wspólnotowej, emocjonalnej

[…] ciąg dalszy w pliku .doc