Program Edukacji Ekologicznej Harmider

Zgiełk, zamieszanie, hałas - to miały na myśli nasze babcie kiedy mówiły "Harmider". Tytuł naszego projektu jest więc przekorny, trudno bowiem o większe zaprzeczenie naturalnego rytmu przyrody, jej harmonijnego rozwoju i piękna. Chcielibyśmy aby "Harmider" pomógł Wam poznać przyrodę Ziemi Tarnogórskiej: tę ożywioną i nieożywioną. Żebyście zobaczyli pełnię jej uroków i stali się jej orędownikami. Takimi którzy w razie potrzeby, gdy dobro przyrody zostanie zagrożone, nie będą obawiali się zrobić prawdziwego harmidru.
Projekt koordynuje Portal Powiatu Tarnogórskiego
 
Projekt "Harmider" - opis merytoryczny

1. Celem projektu jest:
  • prezentacja środowiska przyrodniczego Ziemi Tarnogórskiej
  • stworzenie bazy wiedzy z przeznaczeniem do wykorzystania w edukacji ekologicznej na następujących polach:
a) teksty autorskie dotyczące przyrody
b) prezentacja wizualna (fotografie, dźwięki, filmy) obiektów szczególnie ważnych w aspekcie edukacji ekologicznej
c) materiały źródłowe - teksty, fotografie, mapy, szkice
d) baza bibliograficzna
e) oferta edukacyjna o charakterze pozaszkolnym: lekcje biblioteczne, muzealne
f) scenariusze lekcji z zakresu edukacji ekologicznej
g) interaktywne testy wiedzy w zakresie prezentowanych treści
 
2. Zakres geograficzny
a) podstawowym obszarem zainteresowania autorów projektu jest powiat tarnogórski
b) w uzasadnionych (związkiem z powiatem) przypadkach omówione zostaną inne rejony geograficzne
 
3. Projekt prowadzony jest przez Zbigniewa Markowskiego, finansowany ze środków Zbigniewa Markowskiego oraz Portalu Powiatu Tarnogórskiego
Tarnowskie Góry

TG.NET.PL

Portal Powiatu Tarnogórskiego - Tarnowskie Góry
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7

KONTAKT

redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
tel.: 32 284 36 85,
portal@tg.net.pl